Makt

Porträtt av olika historiska makthavare:

Kanslern (Otto von Bismarck)

Hövdingen (Hjalmar Branting)

Härföraren (Fredrik den Store)

Terrakotta
Höjd 39-47 cm
2020-2021

Share Project :