Gabriel Jonsson

Om mig

DSC_06441Jag arbetar med de andliga och känslomässiga dimensionerna i livet och att formulera min egen sanning kring världen. Jag berättar historier, letar efter brännpunkter och fångar skeenden, blandar känslor och djuplodande tankegångar.

För mig ligger grunden till bra konst i ett väl utfört hantverk. I dagens värld betyder det andra saker än på 1700-talet: att visa hur jag i mitt konstnärskap skiljer mig från det tekniskt skickliga men själsligt utarmade bild- och objektsflöde vi omger oss med idag. Samtidigt ser jag en koppling mellan att intressant konst och hantverksskicklighet: Hantverket gör att du kan realisera det du vill.

Jag vill nå ut till människor med min konst, jag vill att fler än de som vanligtvis besöker gallerier och museer ska få se bra konst. Jag blir inspirerad av konsten i städer som Prag, där man låter konsten bli en naturlig del av det offentliga rummet. Hus har dekorationer oavsett om det är nybarock eller sovjetfunkis, konsten ses som en självklar del i stadsrummet; det vill jag bidra till även i Sverige.