Glädjen I-III

Terrakotta och oljefärg
Höjd 22-28 cm
2016

Glädjen I-II är en parafras på Frantisek Kupkas målning “Epona Ballade – les joyes”

Glädjen III är en parafras på Marino Marinis ryttarskulpturer.

Share Project :