Frej till Frösön

Gestaltning beställd av Östersunds kommun.
I projektet ingår 3 skulpturer, förslag på utformning av 2 rastplatser och belysning.

Skulpturerna är placerade vid en cykelbana på Frösön mellan djup skog och bebyggelse. Frösön betyder “Frejs ö” på fornnordiska och jag valde att skulptera fruktbarhetsguden Frej, gestaltad som en ungdom, sittandes på sin galt Gyllenborst. Verket förstärker mötet mellan det urbana, skogen och anspelar på både mytologi och lekfullhet, växande och förändring.
På de två rastplatserna finns två verk föreställande vildsvinskultingar. Kultingarna hjälper till att göra den stora galten lite mjukare.

Höjd stora figuren (till toppen av Frejs hjässa, exkl.
sockel) 163 cm, kultingarna 53 respektive 35 cm.

Skulpturerna är skalgjutna i Jesmonite AC730, en fibercement.
Socklarna är tillverkade av Jämtländsk kalksten.

Share Project :