Gabriel Jonsson

Självporträtt 2011-2012

Modellstudier