Gabriel Jonsson

Om Bengt Ohlssons uppgörelse med kulturvänstern

Åsikter och Funderingar, Om att vara konstnär

Inga kommentarer


Dela det här inlägget

Författaren Bengt Ohlsson har fått en hel del uppmärksamhet för sin artikel i DN kultur. Han tycker att alla kulturpersonligheter säger sig vara vänster utan att reflektera över det.
Artikeln är läsvärd. Jag tycker inte att han försöker övertyga någon att bli höger, snarare ifrågasätter han en slentrianmässig vänstermentalitet. Poängen är att tänka själv, inte bara ta till sig åsikter man inte reflekterat över, något jag ser som grundläggande för ett fungerande demokratiskt samhälle. Jag håller med om att det är ett problem att alla kulturmänniskor har de åsikter de förväntas ha, även om det problemet knappast begränsas till den yrkesgruppen. För mig är poängen med artikeln att få folk att fundera på vad de baserar sina åsikter på, inte att övertyga om en politisk åsikt.

Läsvärd är också Åsa Linderborgs replik i Aftonbladet. Hon menar att Ohlsson gör sig till offer och sparkar in öppna dörrar: det finns redan gott om människor i Sverige som klagar på att kulturen är vänstervriden och förljugen, och de människor som tycker det har också makt nog att göra sina röster hörda.
Fredrik Segerfeldt artikel på newsmill är en mindre lyckad text. Han kritiserar Linderborg för att stödja våld och att hylla diktatorer, vilket jag anser är tveksamma slutsatser. Vad som saknas i fakta tas igen i raljerande påståenden. Jag har skrivit om det förut: det är förunderligt hur kulturdebatt alltid övergår i löje och personangrepp istället för att handla om sakargument.

Jag tror att en del av det som gör debatten infekterad är att alla sidor lätt tar på sig offerrollen: kulturarbetare med vänsteråsikter ser sig själva som överkörda av den ondskefulla kapitalismen, trots att kulturbranschen är en bransch där det faktiskt är möjligt att verka för något annat än profit. Högerdebattörer tycker att kulturen är vänstervriden och flummig, trots att det inom kulturen precis som överallt annars i samhället är lättast att överleva och synas om man är företagsam samt tjänar pengar. En fruktbar debatt kräver att man håller sig till konkreta argument, inte spelar på martyrskap.

0 kommentar till det här inlägget

Skriv en kommentar